lunes, 30 de marzo de 2015

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-OHIKO BATZAR OROKORRA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-OHIKO BATZAR OROKORRA


Jacobo Arbelaiz, ppal 20302 IRUN
943 633007  forociudadanoirunes@hotmail.com
www.forociudadanoirunes.org


En Irun, a 9 de marzo de 2015

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FORO CIUDADANO IRUNES

Estimados socios: En cumplimiento de nuestros Estatutos Sociales, mediante esta nota os convoco para asistir a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, del Foro Ciudadano Irunés del cual sois miembros. El objetivo es la información, tanto económica como de las actividades realizadas durante el pasado año 2014 y los proyectos para el presente año.


ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General anterior.
2.- Memoria de las actividades realizadas durante el año 2014.
3.- Presentación del balance de cuentas para su aprobación si procede.
4.- Actividades para el año 2015.
5.- Ruegos y preguntas

DÍA DE REUNIÓN: 30 DE MARZO DE 2015
HORA:     1ª CONVOCATORIA: 18:30 HORAS
                 2ª CONVOCATORIA: 19:00 HORAS
(SE RECOMIENDA ASISTIR A LA SEGUNDA CONVOCATORIA)
LUGAR: LOCAL SOCIAL, CALLE JACOBO ARBELAIZ, 1 – PRINCIPAL


2015ko martxoaren 9an, Irunen

IRUNGO HIRITAR FOROAREN OHIKO BATZAR OROKORRA

Bazkide agurgarriak: Gure Estatutu Sozialei jarraituz, Ohar honen bidez Irungo Hiritar Foroaren OHIKO BATZAR OROKORRERAKO deialdia egin nahi dizuet, zuek bertako kide zarete eta. Helburua informazioa ematea da: batetik, ekonomia arlokoa eta, bestetik, 2014 urtean egindako jardueren eta datorren urteko proiektuen ingurukoa.


GAI-ZERRENDA
1.- Aurreko Batzar Orokorreko akta irakurtzea, eta hura onestea, hala badagokio.
2.- 2014.urtean egindako jardueren memoria.

3.- Kontu-balantzea aurkeztea eta onestea, hala badagokio.
4.- 2015 urterako aurreikusten diren jarduerak.
5.- Eskariak eta galderak

BILERA EGUNA: 2015KO MARTXOAREN 31A
ORDUA:              1. DEIALDIA: 18:30 H
                            2. DEIALDIA: 19:00 H
(GOMENDATZEN DA BIGARREN DEIALDIRA ETORTZEA)
LEKUA: BILERA-ARETOA. JACOBO ARBELAITZ KALEA, 1

No hay comentarios: