jueves, 18 de abril de 2013

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-OHIKO BATZAAR OROKORRERAKO


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-OHIKO BATZAAR OROKORRERAKO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FORO CIUDADANO IRUNES
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta dela Asamblea General anterior.
2.- Memoria de las actividades realizadas durante el año 2012.
3.- Presentación del balance de cuentas para su aprobación si procede.
4.- Proyecto modificación de cuotas.
5.- Actividades para el año 2013.
6.- Ruegos y preguntas

DÍA DE REUNIÓN:18 DE ABRIL DE 2013
HORA:       1ª CONVOCATORIA: 18:30 HORAS
                  2ª CONVOCATORIA: 19:00 HORAS
(SE RECOMIENDA ASISTIR A LA SEGUNDA CONVOCATORIA)

LUGAR: LOCAL SOCIAL, CALLE JACOBO ARBELAIZ, 1 – PRINCIPAL


IRUNGO HIRITAR FOROAREN OHIKO BATZAR OROKORRA
GAI-ZERRENDA
1.- Aurreko Batzar Orokorreko akta irakurtzea, eta hura onestea, hala badagokio.
2.- 2012.urtean egindako jardueren memoria.

3.- Kontu-balantzea aurkeztea eta onestea, hala badagokio.
4.- Kuotak aldatzeko proiektua.
5.- 2013. urterako aurreikusten diren jarduerak.
6.- Eskariak eta galderak

BILERA EGUNA: 2013KO APIRILAREN 18A
ORDUA:              1. DEIALDIA: 18:30 H
                            2. DEIALDIA: 19:00 H
(GOMENDATZEN DA BIGARREN DEIALDIRA ETORTZEA)

LEKUA: BILERA-ARETOA. JACOBO ARBELAITZ KALEA, 1El Presidente
AGUSTIN GONZALEZ

No hay comentarios: